Forbrukerretten

Forbrukerrett

Forbrukerkjøpsloven

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Lov om forbrukerkjøp
Forbrukerkjøpsloven
Sanksjonert 21. juni 2002
Ikrafttredelse 1. juli 2002
Departement Justis- og beredskapsdepartementet
Sist endret 24. juni 2011
Målform Bokmål
Korttittel Forbrukerkjøpsloven

Lov om forbrukerkjøp, også kalt forbrukerkjøpsloven, er en norsk lov som regulerer salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet. Kjøperen er en forbruker som kjøper noe til personlig bruk. Loven er ufravikelig (preseptorisk) i den forstand at den ikke kan fravikes ved avtale hvis det er til ugunst for forbruker. Avtaler som fraviker fra loven til gunst for forbruker er derimot lovlig.

Loven ble satt i kraft 1. juli 2002.

Salg mellom privatpersoner eller næringsdrivende imellom reguleres av Kjøpsloven.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Forbrukertvistutvalget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Forbrukertvistutvalget
FTU
Type Domstollignende forvaltningsorgan
Virkeområde Norge
Etablert 1979
Leder Trygve Bergsåker
Hovedkontor Oslo
Eier BLD
Nettside forbrukertvistutvalget.no

Forbrukertvistutvalget (FTU) er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og saker om angrerett. Behandlingen i Forbrukertvistutvalget er gratis, og utvalgets avgjørelser får retts- og tvangskraft dersom de ikke bringes inn for domstolene innen en frist på fire uker etter at vedtaket er forkynt. Før en sak kan avgjøres av Forbrukertvistutvalget, må den først ha vært til behandling hos Forbrukerrådet. Forbrukerrådets oppgave er å megle mellom partene for å få til en løsning som begge kan leve med. Dersom enighet ikke oppnås, kan en eller begge parter kreve at saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget til avgjørelse. Både Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget skal innta en uhildet og nøytral holdning i behandlingen av sakene.

Utvalget fikk mye publisitet i pressen da de i 2004 fastslo at det gjaldt fem års reklamasjonstid, ikke to år på mobiltelefoner.[1]

Forbrukertvistutvalget endrer navn til Forbrukerklageutvalget 1. mars 2017.[2][3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Facebook Comments