Lenker

Lenker til rettsinformasjon

Viktige offentlige dokumenter og rettskilder finner du på følgende nettsteder:

STAT OG STYRING

DOMSTOLER

OVERSATTE LOVER OG TRAKTATER

REGELHJELP

ELDRE FORARBEIDER

EØS

 

UTVALGTE ETATER

 

Lenker til noen andre nettsteder

 

JURIDISK PORTAL

 

STAT OG STYRING

 

RETTSVESEN MV.

 

ORGANISASJONER OG FORENINGER

GENERELT

·          Juridisk nettviser (lenkesamling til organisasjoner)

ARBEIDSLIV

 • Akademikerne
 • LO   (Landsorganisasjonen)
 • Norges Bondelag   (pekere til forhandlinger, avtaler osv)
 • NHO   (Næringslivets Hovedorganisasjon)
 • SPEKTER   (Norges arbeidsgiverforening for virksomheter med Offentlig tilknytning)
 • UNIO   (Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede)
 • VIRKE (Hovedorganisasjon for næringsliv)
 • YS   (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)

INTERESSEORGANISASJONER

 

 

UNDERVISNING

(Underliggende liste for universiteter og høgskoler er ikke gjennomgått)

·          Universitetsbibliotekene (Bibsys)

·          Øvrige juridiske læresteder og forskningsinstitusjoner (lenkesamling fra Juridisk nettviser)

LITTERATUR

BIBLIOTEK

BLANKETTER

Skjemaer og blanketter (lenkesamling fra Juridisk nettviser)

HISTORISKE DOKUMENTER

OPPSLAGSVERK

Utlandet

Internasjonalt

 

Ulike lands rettskilder

Norden

Europa

Amerika

Asia

Australia og Stillehavet

  • Australia
   • COMLAW   (Legal information website of the Australian Government)
   • AustLII   (Australasian Legal Information Institute med bl.a. god oversikt over rettskilder fra hele verden)
  • New Zealand
  • Pacific Islands
   • PACLII   (Pacific Islands Legal Information Institute)

Facebook Comments