Ukategorisert

Norsk DNA-registersak avvist i Strasbourg

Fjorårets dissensdom fra Høyesterett om DNA-registrering for skattesvik, vil ikke bli behandlet i menneskerettsdomstolen.
Source: Rett24

Facebook Comments