Ukategorisert

Lettere å tilgi fristoversittelser ved avledet anke

«Prosessfullmektigens forsømmelse bør slik omstendighetene er her, ikke være avgjørende for partens rettsstilling», skriver Høyesteretts ankeutvalg.
Source: Rett24

Facebook Comments