Ukategorisert

Gener gir ikke automatisk rett til foreldreskap for surrogatibarn

EMK artikkel 8 ble ikke krenket da Frankrike nektet å utstede fødselsattest på at en kvinne var mor til et barn hun ikke hadde født selv.
Source: Rett24

Facebook Comments