Arbeidsrett

Arbeidsrett

Publisert den

  Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet. Den omhandler altså rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold, altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Disse rettsreglene er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Tvister som gjelder tariff-avtaler skal reises for Arbeidsretten, som er en egen domstol for fagorganisasjoner. Tvister som gjelder individuell arbeidsavtale, skal reises for de alminnelige domstoler. Frem til 1890 fantes en del lovregler for enkelte arbeidstaker-grupper, blant annet lærere, men ingen samlet regulering innenfor arbeidsretten. Et viktig […]