Barnerett

Barnerett

Publisert den

  Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Barn som arbeider er sterkt begrenset og strengt regulert i Norge, i andre land er dette ikke like strengt regulert, som her hvor en liten gutt i Thailand selger suvernirer Barnerett er et rettsområde som tar for seg spørsmål som har særlig betydning for barns rettslige stilling. Lovene søker primært å ivareta barns rettigheter, interesser og behov i forhold til foreldre og i forhold til samfunnet forøvrig. Lovene regulerer blant annet hvem som regnes […]