Forbrukerretten

Forbrukerrett

Publisert den

Forbrukerkjøpsloven Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Lov om forbrukerkjøp Forbrukerkjøpsloven Sanksjonert 21. juni 2002 Ikrafttredelse 1. juli 2002 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret 24. juni 2011 Målform Bokmål Korttittel Forbrukerkjøpsloven Lov om forbrukerkjøp, også kalt forbrukerkjøpsloven, er en norsk lov som regulerer salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet. Kjøperen er en forbruker som kjøper noe til personlig bruk. Loven er ufravikelig (preseptorisk) i den forstand at den ikke kan fravikes ved […]