Immaterialrett

Immaterialrett

Publisert den

  Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Immaterialrett, fra tysk, Immaterialgüterrecht, også kalt åndsrett, er et rettsområde som befatter seg med rettigheter av ikke-materiell og, i utgangspunktet, ikke-utelukkende art. Immaterialrettens formål er å beskytte innovasjon og kreativitet og innsats for å bygge opp særpreg og goodwill knyttet til et kjennetegn, og derigjennom forhindre snylting på slik innsats. Til immaterialretten regnes rettigheter som opphavsretten, som verner litterære og kunstneriske frembringelser;[1] patentretten, som verner tekniske løsninger;[2] designretten, som verner utseendet til et produkt […]