Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett

Publisert den

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Internasjonal privatrett, også kjent som interlegal rett, er betegnelsen på nasjonale regler som avgjør hvilket lands rett som skal komme til anvendelse på et rettsspørsmål (lovvalgsregler), og hvilke stat som har jurisdiksjon ved tvist om rettspørsmålet. Spørsmålet oppstår oftest der en tvist har tilknytning til flere stater. Når en annen stats rett enn domstolslandets rett kommer til anvendelse, gjelder dette vanligvis kun de materielle rettsreglene. Prosessuelt vil man vanligvis følge reglene som gjelder i domstolens […]

Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett

Publisert den

  Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Internasjonal privatrett, også kjent som interlegal rett, er betegnelsen på nasjonale regler som avgjør hvilket lands rett som skal komme til anvendelse på et rettsspørsmål (lovvalgsregler), og hvilke stat som har jurisdiksjon ved tvist om rettspørsmålet. Spørsmålet oppstår oftest der en tvist har tilknytning til flere stater. Når en annen stats rett enn domstolslandets rett kommer til anvendelse, gjelder dette vanligvis kun de materielle rettsreglene. Prosessuelt vil man vanligvis følge reglene som gjelder i […]

Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett

Publisert den

  Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Internasjonal privatrett, også kjent som interlegal rett, er betegnelsen på nasjonale regler som avgjør hvilket lands rett som skal komme til anvendelse på et rettsspørsmål (lovvalgsregler), og hvilke stat som har jurisdiksjon ved tvist om rettspørsmålet. Spørsmålet oppstår oftest der en tvist har tilknytning til flere stater. Når en annen stats rett enn domstolslandets rett kommer til anvendelse, gjelder dette vanligvis kun de materielle rettsreglene. Prosessuelt vil man vanligvis følge reglene som gjelder i […]