Kriminologi

Kriminologi

Publisert den

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Forsidebildet fra den franske politibetjent og biometriker Alphonso Bertillons Identification anthropométrique (1893). Kriminologi eller kriminalvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som befatter seg med kriminalitet og straff. Innenfor akademia blir «kriminologi» brukt om den forskningstradisjonen som søker å analysere de sosiale prosessene knyttet til forbrytelser, samt reaksjonene slike handlinger ofte innebærer. Et hovedanliggende for den kriminologiske forskningen, er i så måte å «vise at kriminalitet og straff ikke er naturgitte kategorier, men en av mange måter […]