Rettsfilosofi

Rettsfilosofi

Publisert den

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Rettsfilosofi (også kalt allmenn rettsteori eller allmenn rettslære) har nær sammenheng med alminnelig filosofi og med politisk filosofi i særdeleshet. Det er et svært bredt og tverrfaglig område, og rommer både en rekke ulike temaer og ulike tradisjoner. Rettsfilosofiens utgangspunkt er jussens grunnspørsmål. Rettsfilosofi kan eksempelvis undersøke hva rettferdighet innebærer, eller analysere juridiske grunnbegreper som rettsregel, rettighet og gjeldende rett, eller drøfte om normer kan ha objektiv gyldighet og hva som i så fall skal […]