Rettshistorie

Rettshistorie

Publisert den

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Rettshistorie er et bindeleddsfag mellom rettsvitenskap og historie. Rettshistoriefaget søker å studere retten historisk. Som perspektivfag søker faget å tematisere rett og rettsvitenskap på historiske måter. Innhold  [skjul]  1Utviklingen av rettsregler 1.1Sumer 3100-2000 f.kr. 1.2Egypt 1.3Babylon: Hummurabis Lovgivning 2Romerretten 2.1Kongedømmet 753-510 f.kr 2.2Republikken 510-29 f.kr 2.2.1Tolvtavleloven 2.2.2Legisaksjonsprosessen (metode for søksmål) 2.2.3Pretorembetet (Ny magistrat-institusjon) 2.2.4Formularprosessen (metode for søksmål og offentlig påtale) 2.3Keisertiden 29 f.kr til 476 e.kr 2.3.1Principatet 29 f.kr til 284 e.kr 2.3.2Dominatet 284-476 e.kr […]