Rettspsykiatri

Rettspsykiatri

Publisert den

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Rettspsykiatri, også forensisk psykiatri, er en del av rettsmedisin og består av strafferettspsykiatri og sivilrettslig psykiatri. Psykiatere og psykologer benyttes som sakkyndige i strafferettspleien blant annet for å avdekke om en person som er mistenkt for en straffbar handling var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på handlingstiden. Den som var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på handlingstiden for en straffbar handling kan ikke straffes. Det er derfor av største […]