Rettsvitenskap

Rettsvitenskap

Publisert den

  Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Denne artikkelen mangler kildehenvisninger og opplysningene i den kan dermed ikke verifiseres. Kildeløst materiale kan blifjernet. Du kan hjelpe til med å legge inn pålitelige kilder. Se Wikipedia:Bruk av kilder for mer informasjon. Rettsvitenskap, også kalt jus eller juss eller jura, er læren om rettsregler og juridisk metode. De som utdanner seg innen rettsvitenskap vil etter fullført studium kunne kalle seg jurist. Jurister besitter mange viktige stillinger i samfunnet, blant annet somdommere, advokater og […]