Sivilprosess

Norsk sivilprosess

Publisert den

  Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Norsk sivilprosesss er de regler som etter norsk lov gjelder for domstolsbehandling i sivile saker. Sivilprosessen skal hjelpe de som har retten på sin side til å få gjennomført sin rett ved hjem av statens maktapparat.[1] Sivilprosessen gjelder for alle rettslige konflikter med unntak av strafferetten, som reguleres av straffeprosessreglene. Innhold [skjul]  1 Historie 1.1 Tvistemålsloven av 1915 2 Rettsgrunnlag 2.1 Tvisteloven av 2005 2.2 Internasjonale føringer 2.2.1 Adgang til domstol 2.2.2 Fair hearing […]