Sjørett

Sjørett

Publisert den

  Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Sjørett er de rettsregler som angår skipsfart. Både nasjonale reguleringer og private internasjonale regelsett kan være relevante rettskilder. I norsk rett er sjøloven (sjøl.) av de mest sentrale lovene, men også andre norske lover og forskrifter kan være relevante. Sjøretten omfatter mange ulike typer reguleringer knyttet til sjøfart. Noen sentrale eksempler er regler om avtaler og kontrakter i sjøfartsforhold (sjøl. del IV), regler om navigasjon og berging (sjøl. kap. 16), regler om transport (sjøl. […]