Statsforfatningsrett

Statsrett

Publisert den

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi (Omdirigert fra Statsforfatningsrett) Statsrett, statsforfatningsrett eller konstitusjonell rett beskriver og vurderer rettsreglene om en stats konstitusjon. Den er overordnet både andre deler av offentlig rett og privatretten. Forvaltningsretten, strafferetten og prosessretten regnes ofte som deler av den offentlige rett, men bare de grunnleggende rettsreglene som lovverket bygger på, regnes som statsforfatningsrett. Rent praktisk kan grensen mellom statsrett og forvaltningsrett fremtre som noe flytende: kort formulert kan det sies at statsretten behandler de grunnleggende regler om […]