Strafferett

Medvirkning (strafferett)

Publisert den

  Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Medvirkning er i norsk strafferett et begrep for delaktighet i straffbare handlinger. Å medvirke til visse straffbare handlinger kan etter norsk rett være straffbart. Norsk lovgivning bygger på prinsippet om at medvirkers straffansvar fremgår av de enkelte straffebestemmelser. Blant straffebestemmelsene finnes det en del hvor medvirkning er nevnt spesifikt, mens det i andre bestemmelser avgjøres ved en tolkning av straffebudet. Til sist er det straffebud som retter seg direkte mot medvirkning, også i tilfeller […]