Trygderett

Trygderett

Publisert den

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Trygderett er i Norge læren om folketrygdens regler for rett til ytelser for personer i spesielle livssituasjoner grunnet alder, sykdom m.m.. Mange andre land har tilsvarende offentlige ytelser, men i varierende utstrekning. Historisk bygger lovgivningen i dag på eldre lover som ble innført på tidlig 1900-tall og etterhvert slått sammen. Nært beslektet med trygderett er sosialrett, som omhandler andre sosiale velferdsordninger utenfor folketrygden som sosialhjelp og andre tiltak etter sosialtjenesteloven mv. Disse ordningene er per […]