Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse

Publisert den

  Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Tvangsfullbyrdelse er rettslig inndrivelse av en kreditors penge- eller naturalfordring med myndighetenes bistand. Tvangsfullbyrdelse hører under namsmannen (som en del avpolitiet og ledes av en namsfogd, politistasjonssjef eller lensmann, ) og domstolen i første instans, nemlig tingretten (i denne sammenhengen tidligere omtalt som namsretten). Tvangsfullbyrdelse omtales gjerne som enkeltforfølgning da det er snakk om å sikre eller inndrive enkeltkrav separat. Motsatsen er fellesforfølgning, som foreligger der debitor erkonkurs. Den sentrale loven som regulerer tvangsfullbyrdelse […]